Halliwickmetoden


Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen har simträning enligt halliwickmetoden som är en mycket systematisk vattenträning, individuellt eller i grupp.

Varje simmare assisteras av en instruktör, som används i stället för flythjälpmedel. Träningen bedrivs i lekform, ofta under sång. Man strävar efter att simmaren ska kunna komma i och ur vattnet , behärska alla situationer som uppstår samt förflytta sig på egen hand.

Förflyttning i vattnet innebär inte nödvändigtvis bröstsim, crawl, ryggsim o s v, utan kan vara ett för personen helt individuellt simsätt. Han eller hon får tillfälle att vänja sig vid vanligt bassängdjup och vattentemperatur. Social träning och integrering är en viktig del och simningen blir för många en fin fritidsaktivitet.

Metoden är utarbetad av en engelsk ingenjör, James MacMillan. Han besökte en skola för cp-skadade flickor utanför London, Halliwick. Själv var han aktiv simmare. När han fick se gravt handikappade flickor sitta vid bassängkanten och se på hur andra elever med lindrigare funktionshinder lekte i bassängen, inspirerades han att hitta en lösning så att alla kunde vara med.

Så skapades halliwickmetoden.

Metoden passar alla, barn och vuxna, med eller utan funktionshinder.